KVKK

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı (“escalade” ve/veya “Şirket”) olarak, Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı müşteri hizmetleri, escalade web sitesi (“Web Sitesi”) ve mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) ve mağazalarımızda sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin gizliliğinin korunmasına ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde escalade ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda, Şirketimiz ile Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı, müşteri hizmetleri, escalade Web Sitesi, Mobil Uygulaması ve mağazalarımızda sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz escalade tarafından aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

KVKK kapsamında, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, escalade tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerinizin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarıldığı kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız) ve iletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, talebinizin evinize posta/kargo yoluyla gönderimini talep etmeniz halinde posta adresimiz):  info@escaladeistanbul.com

Söz konusu kişisel verileriniz, KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme,
 • Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesi ve Mobil Uygulamanın yönetilmesi,
 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

KVKK Madde 5/2 maddesi kapsamında ise açık rızanız olmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iv) ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı (çağrı merkezi) hizmetlerinin ifası (sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
 • Veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
 • Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak (Kanunen işlenmesi zorunlu olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması),
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)

Mağazalarımızı ziyaretiniz sırasında ayrıca  fiziksel mekan güvenlik verileriniz (kapalı devre kamera kayıtları -CCTV) de işlenmektedir. CCTV kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye mağazalarımızda yer alan ESCALADE IN TATTOO PIERCING Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi CCTV Aydınlatma Metnimizden ulaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, Mobil Uygulamamız veya Web Sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz alışveriş esnasında, tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimizden bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, Escalade faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Escalade politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve yukarıda KVKK madde 5/1 halleri arasında sayılan veri işleme amaçları kapsamında ve KVKK m. 8/1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde yurt içinde mukim Escalade hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, Escalade'nin her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, sosyal medya paylaşım sitelerine ve Escalade'nin hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişiye, yine yukarıda KVKK madde 5/2 halleri arasında sayılan veri işleme amaçları ve kapsamında ve KVKK m. 8/2 uyarınca açık rızanız olmaksızın Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, Escalade’in her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

Escalade sizden topladığı kişisel verilerinizi yurtiçindeki serverlarında tutmakta olup verileriniz yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza yalnızca KVKK m.9/1 uyarınca ve açık rızanız dahilinde;  Escalade tarafından kullanılan e-posta adreslerine e-posta atılması ve kullanılan e-posta sisteminin yurtdışında bulunması sebebi ile e-posta hizmet sağlayıcılarına, web sitemizde ve/veya mobil uygulamamızda yer alan sosyal medya linklerine erişim sağlanması durumunda sosyal medya platformlarına ve web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden ödeme hizmetlerinin tamamlanması amacıyla bulut tabanlı ödeme hizmeti sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarına aktarılacaktır.

Bunun yanı sıra, şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, yeniden yapılandırılabilir, yeni şirketler satın alabilir, şirketlerimiz devredilebilir, şirketimizin öz varlıkları da dahil olmak üzere varlıklarının tümü veya bir kısmı devredilebilir, yeni şirketlerle birleşebilir veya şirketimiz içerisinde bölünmeler yaşanabilir.  Bu gibi şirket yapısındaki değişiklikler sonucunda şirketimizin kişisel veri içeren varlıkları da devredilebilir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca size ait kişisel verilerin kontrolü açısından mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla sizleri bilgilendirilecek ve gerekli hallerde açık rızanız alınacaktır.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir. Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, Escalade Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Escalade tarafından silinmekte veya imha edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ile Topluyoruz? 

Kişisel verileriniz; satış mağazalarımız, çağrı merkezimiz, Web Sitesi ve Mobil uygulamamız ve Sosyal Medya Hesaplarımız kanalıyla veya e-posta, kısa mesaj (sms), çevrimiçi uygulamalarla veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, yazılımlarımız, mobil iletişim kanallarımız,  sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

ESCALADE MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ

18 Yaşın üzerindeyim. Epilepsi, Hemofili veya bi kalp rahatsızlığım yoktur. Son Bir (1) Yıl içerisinde sarılık hastalığı geçirmedim. Alkol ve uyuşturucu maddelerinin etkisi altında değilim. Şuanda bir dövme ve/ya piercing ve/ya kalıcı makyaj, eyeliner, deepliner, babyliner, dudak kontür, dudak renklendirme, dudak çerçeve, kıl tekniği ile kaş kontür, kaş pudralama sahibi olma kararımın dolaylı veya dolaysız bir sonucu olarak sağlığımı etkileyecek fiziki, akli, tıbbi, bir engel, veya rahatsızlığım yoktur. Yaptırdığım dövmenin yada piercing iyileşmesi sırasında bakımı ile ilgili önerilerinizi dinleyeceğimi ve uygulayacağımı kabul ediyorum. Benim özensizliğim sonucu dövmenin üzerinde yapılacak ek bir çalışmanın masraflarının benim arafımdan karşılanacağını kabul ediyorum. Tenimin rengi koyu ise renklerin açık ten üzerinde ki kadar parlak görünmeyeceğini biliyorum. Şuanda Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı ve çalışanları tarafından yapılacak olan bir dövmeye veya piercinge yada kalıcı makyaj ve benzerlerine sahip olma kararımdan doğabilecek her türlü sonuca ait sorumluluğu kendim üstleniyorum. Ve Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı ve çalışanlarını bütün sorumluluklardan muaf tutuyorum. Hangi nedenle olursa olsun  bu dövme stüdyosunun çalışanları tarafından istendiği anda burayı terk etmeyi kabul ediyorum. Bu metinde geçen yukarıda yer alan bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu temin ediyorum. Kendi rızam ile yapılan dövme - piercing - kalıcı makyaj ve benzer işlemlerin sırasında ve sonrasında video / fotoğraf resim çekilmesine izin veriyorum. Çekilen video ve fotoğrafların escalade sosyal medya hesaplarında tüm dijital platformlarda ve web sitesinde kendi rızam ile yayınlanmasına izin veriyorum.  Aynı zamanda el üstü, ayak üstü, dudak içi, avuç içi ve parmak dövmelerinde rötuş yaptırmak istersem dövmeye ödediğim ücreti tekrar ödeyeceğimi kabul ediyorum.Yukarıda ki paragrafta yer alan bütün yazıları ve metni okudum anladım onaylıyorum.

ESCALADE INK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda kişisel verilerimin, şirketiniz iç operasyonlarının yürütülmesi, hizmetlere ilişkin pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi, Sadakat Merkezi faaliyetlerinin ve müşteri ilişkileri ile ilgili süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti aktivitelerinin yürütülmesi ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, talep ve şikayet yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinliklere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve finansal operasyonların yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesini ve bu amaçlarla sınırlı olarak Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum. Escalade Ink Aslı Aybay ve Orkun Aybay Adi Ortaklığı ile paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum. Aşağıda yer alan sözleşme formunu kendi rızamla okudum anladım ve rızamla doldurup onaylıyorum.

  Konuşmayı Başlat
  💬 WhatsApp Destek
  Escalade ile hemen iletişime geçin.
  Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?